Privatlivsserklæring

Vi er glade for, at du har vist interesse for vores firma og produkter. Koncernen (som defineret nedenfor) tager dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger meget alvorligt, og vi er forpligtet til at forbedre din kundeoplevelse i overensstemmelse med al gældende lovgivning om databeskyttelse. Herunder finder du vores Privatlivserklæring, som forklarer, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vi er Whirlpool Nordic A/S - et selskab underlagt dansk lovgivning, der har hovedsæde på adressen c/o Postbox 113, Oliefabriksvej 51, 2770 Kastrup, og som er en del af Koncernen   ( "Whirlpool" , "Koncern" , "os" eller "vi"). I vores egenskab af dataansvarlig har vi til hensigt at forsyne brugerne af vores hjemmesider, apps og/eller vores hårde hvidevarer og husholdningsmaskiner, som forbindes til internettet (hhv. "Hjemmeside", ”APP”, ”Forbundet Produkt”) og enhver anden person, der interagerer med os ("brugere""du" eller "dine") med oplysninger om metoderne til indsamling og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelsesforordning nr. 679/2016 ("Forordning") og andre gældende lokale love og forordninger.

Koncern' betyder den gruppe af enheder, som Whirlpool tilhorer.  

INFORMATIONER VI INDSAMLER

Vi indsamler (1) personlige oplysninger, som du har delt med os, (2) oplysninger, som vi har indsamlet, når vi har indgået en handel vedrørende produkter eller tjenester med dig, (3) oplysninger indsamlet af vores callcentre, (4) oplysninger omhandlende din aktivitet på Hjemmesiden, i APP’en eller gennem det Forbundne Produkt og (5) oplysninger skaffet eller indsamlet gennem andre kilder.

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger vedrørende dig (fx sundheds- eller retslige data).

For yderligere information, klik her

SÅDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

Vi anvender dine personlige oplysninger til at levere de ønskede tjenester til dig, inklusive, men ikke begrænset til, at komme i kontakt med dig i tilfælde af sikkerhedsproblemer vedrørende dine produkter, at muliggøre at du kan navigere på Hjemmesiden, bruge APP’en og/eller det Forbundne Produkt, at svare på anmodninger og interagere med vores tjenester, herunder dem der tilbydes gennem vores callcentre.

Kun med dit samtykke kan vi også behandle dine personlige oplysninger til at sende dig skræddersyet markedsføringskommunikation, herunder tilbud og rabatter fra os og fra vores betroede partnere, samt optage opkald fra dig til vores callcenter.

For yderligere information, klik her.

PÅ HVILKEN BAGGRUND BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

Vi bruger kun dine oplysninger såfremt der er en legitim grund hertil, såsom:

at gøre det muligt for dig at navigere på Hjemmesiden, bruge APP’en og/eller det Forbundne Produkt og gøre brug af de relevante tjenester tillige med at kunne besvare enhver henvendelse fra dig;
at overholde lovmæssige forpligtelser eller for at beskytte Whirlpools legitime interesser
dit samtykke.

For yderligere information, klik her.

I HVOR LANG TID OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Vi bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er strengt nødvendig for at nå de tilsigtede formål.

For yderligere information, klik her.

HVAD GØR VI FOR AT BESKYTTE DINE OPLYSNINGER

Dine oplysningers sikkerhed er en prioritet for os. Til dette formål har vi implementeret tilstrækkelige administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger til beskyttelse af dine personlige oplysninger mod tab, tyveri og uautoriseret brug, offentliggørelse eller ændring.

For yderligere information, klik her.

HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Vi kan dele dine oplysninger med (1) tjenesteudbydere, (2) selskaber i Koncernen og (3) offentlige myndigheder, når dette er tilladt i henhold til gældende love.

Med dit samtykke kan vi også dele dine personlige oplysninger med vores betroede partnere til deres markedsføringsformål.

For yderligere information, klik her.

OVERFØRSLER AF DINE OPLYSNINGER UDEN FOR EØS

Dine oplysninger kan overføres til andre lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Under alle omstændigheder sørger vi altid for at implementere passende og egnede sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med Forordningen.

For yderligere information, klik her.

DINE RETTIGHEDER

Du har, blandt andet, retten til at få adgang til, integrere, opdatere, ændre og slette dine personlige oplysninger.

For yderligere information, klik her.

KONTAKT OS

Du kan kontakte os ved at bruge vores kontaktformular eller ved at sende et brev til: Whirlpool Nordic A/S, c/o Postbox 113, Oliefabriksvej 51, 2770 Kastrup.

Du kan kontakte vores DPO ved at bruge vores kontaktformular eller ved at sende en mail til data_protection_emea@europeanappliances.com eller med almindelig post og ATT: Datatilsynskontoret til ovennævnte adresse.

Vi kan til enhver tid ændre eller opdatere denne Privatlivserklæring for at overholde gældende regler.

1. TYPE AF PERSONOPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Whirlpool behandler følgende kategorier af oplysninger:

 1. Oplysninger om dig

Whirlpool behandler personlige oplysninger om dig indsamlet eller leveret gennem en række kilder, herunder, men ikke begrænset til

 1.  personlige oplysninger, som du direkte har givet ved åbningen af en konto og/eller registrering af det købte produkt, og/eller når du søger hjælp, informationer, assistance og køber Whirlpool-produkter i netbutikken, f.eks. navn, efternavn, bopæl, mail, telefonnummer;
 2. personlige oplysninger, som du direkte har givet eller antydet i de opkald, du har foretaget til vores forbrugercallcentre, og som måtte være optaget med dit samtykke, herunder dato/tidspunkt for opkaldet, opkalderens kontaktoplysninger samt kundeordreinformation;
 3. personlige oplysninger indeholdt i billeder, lyd og/eller videooptagelser, som du sender eller tillader via APP’en eller som det Forbundne Produkt opfanger;
 4. personlige oplysninger, der stammer fra andre parters produkter eller tjenester, som forbindes til APP’en eller det Forbundne Produkt.

Sådanne data behandles kun i det omfang, det er nødvendigt til at forfølge de formål, der er angivet i denne Privatlivserklæring. Whirlpool er forpligtet til at holde personoplysningerne anonyme og fjerne sådanne oplysninger, hvor vi ikke behøver at behandle personoplysninger i identificerbar form til databehandlingsformål.

 1. Kontraktoplysninger

Whirlpool behandler personlige oplysninger om brugerne, når de køber produkter eller tjenester fra Whirlpool, herunder navn, adresse, land, kontaktdetaljer såsom telefonnummer og e-mailadresse. Herudover indsamler Whirlpool oplysninger om de produkter, du har købt, og/eller de tjenester, du har bestilt, herunder anmodning om servicegaranti.

 1. Bruger og browseroplysninger

Hjemmesiden, APP’en og det Forbundne Produkt indsamler personlige oplysninger fra brugerne af tekniske og funktionsmæssige grunde. Sådanne oplysninger indsamles ikke med det formål at identificere brugeren, men kan dog medføre identifikation af samme, hvis oplysningerne f.eks. skal sammenlignes med andre data, som tredjemand besidder.

En sådan kategori af oplysninger omfatter (i) IP-adressen og domænenavnet på brugerens computer; (ii) det Forbundne Produkts ID, model og serienummer; (iii) IP-adressen på din router i hjemmet når du tilslutter det Forbundne Produkt til dit hjemmenetværk; (iv) browsertype og anvendte operativsystem; (v) den fysiske placering af din enhed eller det Forbundne Produkt (eksempelvis om der benyttes satellit, mobilmast eller WiFi); og (vi) enhver anden oplysning om din online session, fx URI-adresserne (Uniform Resource Identifier) ​​for de ønskede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der blev brugt til at sende anmodningen til serveren, størrelsen af filen modtaget som svar, den numeriske kode relateret til svarstatus fra serveren og andre parametre relateret til operativsystemet, der bruges af brugerens enhed. Efter at du har tilsluttet dit Forbundne Produkt til vores netværk, kan vi automatisk og periodisk indsamle oplysninger fra det Forbundne Produkt, herunder status (fx hvorvidt det Forbundne Produkt er tændt eller slukket, samt detaljer om udstyrets cyklus eller duelighed), instruktioner der er indtastet på det Forbundne Produkt, fejlkoder samt aspekter i relation til omgivelser som kan påvirke, hvordan udstyret fungerer (såsom indkommen spænding, signalstyrke og lufttemperatur). Vi kan tracke og indsamle oplysninger fra brugen af APP’en, fx dato og tidspunkt for hvornår APP’en tilgår vores servere, hvilke oplysninger der er blevet downloadet i App’en, og de instruktioner der er sendt til det Forbundne Produkt.  

Oplysninger fra brugen af Hjemmesiden bruges kun til at indsamle anonyme statistiske oplysninger om brugen af ​​Hjemmesiden og til at kontrollere dens korrekte funktion, og den bevares i overensstemmelse med vores krav til registreringskrav. Sådanne data kan også bruges til at fastslå ansvaret i tilfælde af mulig computerrelateret kriminalitet mod Hjemmesiden, App’en og/eller det Forbundne Produkt.

Hvis du foretrækker, at Whirlpool ikke indsamler nogen oplysninger fra dit Forbundne Produkt, skal du koble det Forbundne Produkt fra din trådløse router og slukke på knappen for den trådløse forbindelse på din enhed. Når du frakobler det Forbundne Produkt, kan du ikke længere bruge udstyret eller APP’en, selvom din konto forbliver aktiv. Hvis du blot deaktiverer din konto, men ikke det Forbundne Produkt, vil oplysninger, som ikke indeholder eller er relateret til personlige oplysninger og som ikke identificerer dig, fortsat blive sendt til Whirlpool.

Vi kan også indsamle personlige data på vores Hjemmeside ved hjælp af forskellige kategorier af cookies, for det tilfælde at du har givet samtykke hertil. For mere information om cookies, besøg vores Cookie-erklæring.

2. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Hvor det er relevant, behandler vi dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet eller er blevet forsynet med, til følgende formål:

 1. give dig mulighed for at registrere dig på Hjemmesiden eller på App’en ved at oprette en personlig konto, registrere et produkt på Hjemmesiden og købe et produkt på Hjemmesiden;
 2. tilbyde dig tjenester i relation til det Forbundne Produkt, herunder notifikationer vedrørende hjælp og vedligehold og kommunikation vedrørende brugen af din konto eller det Forbundne Produkt, herunder kundeservice samt garanti;
 3. færdiggøre  køb af produktet på nettet og levere yderligere tjenester (eftersalgsservice, udvidet garanti, forebyggelse af svig, håndtering af tilbagelevering, kontakt med dig i tilfælde af sikkerhedsproblemer vedrørende dit udstyr);
 4. sørge for levering af vores produkter på din adresse og opfylde dine ønskede serviceydelser;
 5. sørge for reparation af dit produkt;
 6. håndtere dine tilsendte anmodninger om oplysninger, herunder håndtere klager og kommunikationer modtaget via vores interaktive chattjeneste;
 7. deltage i en rabatkampagne/konkurrence;
 8. overholde lovbestemmelser og regler og håndhæve vores egne rettigheder over for domstolene;
 9. sende dig skræddersyet markedsføringskommunikation relateret til vores produkter og tjenester ad elektronisk vej (herunder mail, SMS, MMS, meddelelser på sociale medier, mobilapplikationer). Markedsføring via e-mail kræver samtykke. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, kan visse markedsføringsaktiviteter via e-mail være baseret på Whirlpools legitime interesse (soft opt-in);
 10. kontakte dig med markedsføringsformål, telefonisk (ikke-automatiseret) og via brevforsendelser. Denne behandling kan være baseret på dit samtykke eller på Whirlpools legitime interesse (i det tilfælde, at du har muligheden til at foretage en opt-out);
 11. med henblik på at sende dig kundeservicekommunikation vedrørende produkter registreret af dig eller som du har vist interesse for og til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser;
 12. med dit samtykke at dele dine personlige oplysninger til skræddersyet markedsføringskommunikation med vores udvalgte betroede partnere, som angivet i afsnit 6 nedenfor;
 13. udføre aktiviteter, der er nyttige til overførsel af forretning og forretningsbrancher, overtagelser, fusioner, opsplitninger eller andre ændringer og til udførelse af sådanne transaktioner;
 14. med henblik på intern træning, dokumentation og kvalitetskontrol/kvalitetssikring kan det forekomme, at vi aflytter de optagede opkald, som er foretaget til vores forbrugercallcentre.

3. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

 1. Behandling af personoplysninger til formålene i § 2, stk. a), b), c), d), e),  f) og g) er nødvendig til det formål oplysningerne blev leveret eller delt med os til, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til, registrering på Hjemmesiden, køb af produkter via internettet og brug af supplerende specifikke tjenester samt deltagelse i reklamefremstød og konkurrencer. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af en kontrakt, som du er part i eller besvarelsen af en anmodning, som du har fremsat;
 2. Behandling af personoplysninger til formål i henhold til § 2, stk. h) er obligatorisk, da der er et krav om overholdelse af gældende lovgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er overholdelse af en retlig forpligtelse;
 3. Behandling af personoplysninger til formål i henhold til § 2, stk. i), l) og n) er valgfri.  Medmindre andet fremgår af gældende lov i det land, hvor du befinder dig, vil Whirlpool, selskaberne som er en del af Koncernen og/eller betroede partnere, ikke uden dit samtykke kunne sende dig skræddersyet markedsføringskommunikation via automatiserede kanaler; og ej heller kunne optage de opkald, du har foretaget til vores forbrugercallcentre. Under alle omstændigheder vil vi ved ophævelsen af brugernes samtykke ikke længere behandle  personoplysninger, hvis behandlings retsgrundlag er samtykke;

Behandling af personoplysninger til formål i henhold til § 2, stk. j), k) og m) er nødvendig for at forfølge Whirlpools og Koncernens legitime interesser, som vil blive afbalanceret med dine interesser på passende vis. Vi kan også, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, anvende dine elektroniske kontaktoplysninger (mail), som vi indhentede i forbindelse med et salg af et produkt eller en serviceydelse, til at sende dig markedsføringskommunikationer relateret til lignende produkter eller tjenester. I et sådant tilfælde kan du modsætte dig denne brug af dine elektroniske kontaktoplysninger ved at klikke på linket ”Afmeld” nederst i mailen/SMS hver gang en skræddersyet markedsføringskommunikations udsendes; eller i overensstemmelse med nedenstående § 9 i denne Privatlivserklæring. Medmindre andet fremgår af gældende lov i det land, hvor du befinder dig, er vores legitime interesser det retsgrundlag, som vi behandler dine personlige oplysninger på i relation til de nævnte formål.

4. OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Whirlpool behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at opnå de tilsigtede formål i henhold til § 2 ovenfor. Under alle omstændigheder gælder følgende opbevaringssperioder:

 1. de indsamlede data i henhold til § 2, stk. a), b), c), d), e), f) og g) bevares i den periode, det er strengt nødvendigt for at reagere på de dataregistreredes anmodninger og overholde gældende love og bestemmelser;
 2. de indsamlede data i henhold til § 2, stk. h) vil blive bevaret i den periode, der er obligatorisk foreskrevet af gældende lovbestemmelser (fx til skatteformål);
 3. de indsamlede data i henhold til § 2, stk. i) og l) bevares i den maksimale dataopbevaringsperiode fastsat i gældende lovbestemmelser; og
 4. de indsamlede data i henhold til § 2, stk.  j), k), og m) bevares i den periode, der er strengt nødvendig for at kunne udøve Whirlpools forretningsmæssige interesser
 5.  de indsamlede data i henhold til § 2, stk. n) bevares ikke i en længere periode, end den som er bestemt af gældende love.

Vær opmærksom på, at datalagringsperioder kan variere afhængigt af gældende lokal lovgivning.

5. DATABEHANDLINGSPROCEDURER

Dine personoplysninger behandles ved hjælp af informationsteknologi og/eller i papirform og er beskyttet af passende sikkerhedsanordninger, der er egnede til at sikre fortroligheden og sikkerheden af personoplysningerne. Specielt tager Whirlpool passende administrative, tekniske, personlige og fysiske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningerne mod ethvert tab, tyveri samt uautoriseret brug, offentliggørelse eller ændring af personoplysningerne.

6. KOMMUNIKATION AF OPLYSNINGER

Vi deler dine personlige oplysninger med vore betroede partnere, såsom vores udvidede garantiudbydere, der kun har til hensigt at bruge informationerne til direkte markedsføring, når vi specifikt har informeret dig, og du har givet os specifikt samtykke til at gøre dette.

Vi kan dele dine personlige oplysninger med:

 1. selskaber i Koncernen, der er beliggende i EØS-lande og uden for EØS, som agerer autonome kontrollanter;
 2. vores omhyggeligt udvalgte tredjepartsleverandører beliggende i EØS og uden for EØS, såsom operatører af callcentre, ratingbureauer, afskibere, leverandører af tjenester eller teknikere, der er tildelt assistanceopgaver og andre leverandører, der arbejder på vores vegne i rollen som behørigt udpegede dataprocessorer til de formål, der er beskrevet i denne Erklæring; andre tredjeparter som led i en virksomhedstransaktion som fusion eller salg af aktiver;
 3. vores udbyder af den udvidede garanti Domestic & General (“D&G”) [Domestic & General Insurance PLC]. D&G agerer som fælles dataansvarlige (i fællesskab med Whirlpool) med det formål at fremme og sælge udvidede garantier, såvel som at håndtere reparationsanmodninger i henhold til sådanne udvidede garantier. D&G vil særligt behandle personlige oplysninger til følgende formål: (i) registrere og håndtere din konto/profil såvel som producenternes garanti; (ii) fremme, sælge og administrere servicekontrakter og produkter/tjenester; (iii) i visse lande, håndtere og besvare indkomne opkald til kundeservice og opdatere sådanne oplysninger med information fra sådanne forbrugere; (iv) modtage personlige oplysninger fra forbrugere for at udarbejde servicekontrakter og opdatere sådanne oplysninger med information fra forbrugere; (v) håndtere og besvare indkomne reklamationer (herunder enhver tvist); (vi) håndtere bookinger og fremskaffelse af reparationer og forsyne forbrugerne med erstatningsprodukter samt korrigere og opdatere sådanne personlige oplysninger med information fra forbrugere i forbindelse med sådanne reparationer og/eller erstatning af produkter og/eller opdatere sådanne personlige oplysninger, (vii) udføre undersøgelser af kvaliteten af produkterne og de udbudte tjenester.
 4. Tredjeparter, der udbyder e-betalingstjenester med det formål at håndtere betalinger for dine ordrer. For klarhedens skyld, behandler Whirlpool ingen bank-/finansielle oplysninger (herunder kreditkortoplysninger) fra brugerne, undtaget er dog de helt nødvendige som beskrevet under § 2, stk. c (fx for at tilbyde forbrugerne udvidet garanti). I forbindelse med denne behandling vil tredjeparter, der udbyder e-betalingstjenester, behandle dine personlige oplysninger som selvstændige dataansvarlige i overensstemmelse med Forordningen (og enhver anden gældende lov) og deres respektive privatlivserklæringer. Whirlpool er ikke ansvarlig for nogen tab (inklusive tab i relation til overtrædelse af Forordningen og enhver anden gældende persondataretlig lov) forårsaget af behandlingen af brugernes bank- eller finansielle oplysninger (inklusive kreditkortoplysninger), som foretaget af vedkommende tredjemænd, der udbyder e-betalingstjenester;
 5. For distribution, reparation og vedligeholdelsesservice af vores produkter deler vi kun vores brugeres adresse og kontaktoplysninger med vores samarbejdspartnere når det er strengt nødvendigt;
 6. Vi kan også være forpligtede til at oplyse personlige oplysninger i forbindelse med legitime anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder anmodninger fra nationale sikkerhedsorganer eller politiet.

Sådanne tredjemænd behandler oplysninger på vores vegne i deres egenskab af databehandlere, (med undtagelse af situationen beskrevet i litra d) med de formål som er beskrevet i denne erklæring i henhold til vores databeskyttelses- og sikkerhedskrav, og må ikke bruge personlige oplysninger, som de modtager fra os til andre formål.

7. OVERSØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER UD AF EØS

Enhver overførsel af dine personlige oplysninger ud af EØS (både i og uden for Koncernen) sker på baggrund af følgende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til Forordningen.

 1. Når Europa-Kommissionen har godkendt det pågældende land som et sikkert tredjeland
 2. Når passende sikkerhedsforanstaltninger er foretaget af eller stillet til rådighed for det selskab i Koncernen, der eksporterer dine personlige oplysninger, inklusive men ikke begrænset til EU-Kommissionens standardkontrakter. Uden præjudice i relation til det førnævnte, er overførsler der er baseret på EU-Kommissionens standardkontrakter tillige forsynet med yderligere organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er egnet til at sikre et passende beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger.

8. MINDREÅRIGE UNDER 18 ÅR

Hjemmesiden, APP’en og vores Forbundne Produkt henvender sig ikke til personer under 18 år, og Whirlpool indsamler heller ikke bevidst personoplysninger fra personer under 18 år.

9. REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER

Du har og/eller kan til enhver tid og uden beregning udøve følgende rettigheder:

 1. retten til at blive informeret om formålene og metoderne til behandling af dine personoplysninger;
 2. retten til adgang til dine personlige data (almindeligvis kendt som "retten til registreringsindsigt"). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personlige data, vi har om dig;
 3. retten til at anmode om ajourføring eller berigtigelse af de personlige oplysninger, vi har på dig. Dette gør det muligt for dig at få rettet ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi har på dig, selvom vi måske er nødt til at kontrollere nøjagtigheden af de nye oplysninger, du giver os;
 4. retten til at kræve sletning af dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvor der ikke er nogen grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også retten til at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvor du har udøvet din ret til indsigelse mod forarbejdning, eller hvor vi skal slette dine personlige oplysninger for at overholde lokal lovgivning. Bemærk dog, at vi måske ikke altid kan overholde din anmodning om sletning af specifikke juridiske grunde, der vil blive meddelt dig på tidspunktet for din anmodning, hvis det er relevant;
 5. retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af dine personlige oplysninger i følgende scenarier: (a) hvis du vil have os til at fastslå oplysningernes nøjagtighed; (b) hvor vores brug af oplysningerne er ulovlig, men du vil ikke have os til at slette dem; (c) hvor du har brug for os til at bevare oplysninger, selvom vi ikke længere har brug for dem, til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav; eller (d) du har givet indsigelse mod vores brug af dine oplysninger, men vi har brug for at kontrollere, om vi har overvejende legitime grunde til at bruge det;
 6. retten til helt eller delvist at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvor vi er afhængige af legitime interesser (eller tredjeparts), og der er noget ved din særlige situation, der gør, at du ønsker at modsætte dig behandlingen på denne baggrund, da du føler det påvirker dine grundlæggende rettigheder og friheder. I nogle tilfælde kan vi påvise, at vi har overbevisende legitime grunde til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og friheder;
 7. hvor vi er afhængige af samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, retten til at tilbagekalde samtykket til behandling af dine personlige oplysninger frit og til enhver tid også ved at klikke på afmeldingsindstillingen nederst i vores markedsføringskommunikation;
 8. retten til overførsel af dine personlige oplysninger til dig eller til en anden udbyder. Vi vil give dig, eller en tredjepart du har valgt, dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format;
 9. retten til at kontakte os ved at sende os en mail til data_protection_emea@europeanappliances.com eller ved hjælp af vores kontaktformular; og
 10. retten til at indgive klage til den kompetente nationale databeskyttelses- eller retsmyndighed.

Hvis du ønsker at udøve de ovennævnte rettigheder, eller ønsker oplysninger om de personlige oplysninger vi har om dig, så kontakt os venligst på data_protection_emea@europeanappliances.com eller skriv til os på: Whirlpool Nordic A/S, c/o Postbox 113, Oliefabriksvej 51, 2770 Kastrup, ATT: Datatilsynskontoret.  Du kan eventuelt også benytte vores kontaktformular.

Hvis du har en uforløst sag vedrørende privacy eller brugen af dine personlige oplysninger, som vi ikke har adresseret på tilfredsstillende vis, har du ret til at klage til Datatilsynet som beskrevet ovenfor under Registrerede Personers Rettigheder. Du kan også kontakte vores uvildige mægler på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request, som befinder sig i USA (det koster ikke noget).

10. ÆNDRINGER OG OPDATERINGER

Vi gennemgår regelmæssigt denne Erklæring om databeskyttelse. Vi kan opdatere denne Erklæring om databeskyttelse for at afspejle ændringer i vores praksis for databeskyttelse. Hvis vi foretager nogen væsentlige ændringer, informerer vi dig herom ved at opdatere denne Erklæring om databeskyttelse forud for ikrafttrædelsen. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå vores Erklæring om databeskyttelse for de seneste informationer om vores praksis for databeskyttelse. Denne Erklæring om databeskyttelse er sidst opdateret den 02/02/2021.

TRUSTe

Sammenlign ( Produkter )

Tilføj endnu et produkt til sammenligning