• Hjem
  • Meddelelse om brug af personlige oplysninger

Meddelelse om brug af personlige oplysninger

Whirlpool Nordic OY i Danmark, er en afdeling af Whirlpool Nordic OY i Finland, og er etableret i henhold til finsk lovgning med registreret adresse: Itälahdenkatu 22 b , FI-00210 Helsingfors, Finland. Whirlpool Nordic OY, (herefter kaldet "Whirlpool”, "vi", "os", "vores”), er registreret i Finland med dansk momsregistreringsnummer DK12211724 og er som dataansvarlige og del af den globale Whirlpool-koncern (“Whirlpool Group”) forpligtet til at sikre beskyttelsen og fortroligheden af dine personlige oplysninger (“personlige oplysninger” som defineret i gældende lovgivning om databeskyttelse), som indsendes med de formål, der er angivet nedenfor. Denne meddelelse informerer dig derfor om, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dem, til hvilke formål, og hvordan du kan udøve dine individuelle rettigheder til at få adgang til, opdatere, korrigere eller slette sådanne oplysninger.

HVORFOR OG HVORNÅR INDSAMLER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG RELATERET BEHANDLING

Vi behandler kun de personlige data, du giver til os, når/hvis du registrerer det produkt, du har købt, samt når du kontakter os for at få oplysninger eller hjælp, eller når du køber Whirlpool produkter i online shoppen, men kun i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i denne meddelelse. I tilfælde, hvor Whirlpool ikke behøver at behandle personlig information, der kan identificeres for at opfylde sine formål, er virksomheden forpligtet til at gøre de identificerbare oplysninger anonyme og fjerne personlige identifikatorer til sådanne formål.

WVi indsamler de personlige oplysninger, du afgiver til os, for at kunne åbne en konto i dit navn og/eller gennemføre og afslutte din produktregistreringsformular og/eller for at kontakte dig og/eller for at udfylde og færdiggøre den "ordreformular", du har indsendt til os i forbindelse med dit produktkøb.

Du er ikke forpligtet til at udfylde og indsende den produktregistreringsformular, som denne meddelelse henviser til, men du skal være opmærksom på, at hvis du ikke indsender en komplet udfyldt formular, er vi muligvis ikke i stand til at indfri dine ønsker eller på korrekt vis forsyne dig med de anmodede tjenester. Dette kan også forhindre os i at sende dig information, som vi tror kan være interessant for dig eller være til fordel for dig, som f.eks. information om udvidede garantier for det/de produkter, du har købt.

Hvis du derudover afgiver personlig information om din familie, venner eller andre tredjeparter til os, bekræfter og garanterer du med denne handling, at sådan tredjepart på passende vis har accepteret dette, og at vi må bruge sådan personlig information med henblik på de formål, der er angivet i denne meddelelse.

HVAD GØR VI, NÅR VI INDSAMLER OG BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Når vi har modtaget de personlige oplysninger, behandles de af Whirlpool til følgende formål:

  • Til administration af forbindelsen med dig som et resultat af dit produktkøb, registrering af og sporing af vores kommunikationer og korrespondance med dig, overholdelse af eventuelle juridiske krav samt eventuel intern bogføring, administrativ(e) og skattemæssige krav, behandling og politik.
  • Til deling med andre selskaber i Whirlpool Group til deres brug med de samme formål, som beskrevet i denne meddelelse. En liste over selskaberne i Whirlpool Group udleveres på anmodning.
  • Til deling med vores omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere med din forudgående accept til deres brug med de samme formål som beskrevet i denne meddelelse. En liste over samarbejdspartnere udleveres på anmodning.
  • Til markedsføringsformål efter din forudgående accept og/eller i det omfang, det er tilladt på andet gældende juridisk grundlag.
  • Til at holde dig informeret som beskrevet i næste afsnit i denne meddelelse.

AT HOLDE DIG INFORMERET

Når du har accepteret dette, medmindre det allerede er tilladt på anden gældende juridisk baggrund og motivering, har vi ret til at bruge dine personlige oplysninger til at sende dig meddelelser pr. e-mail, SMS, MMS (og på anden elektronisk vis), fax, post og telefon, som indeholder følgende:

  • Markedsføring om nyheder, gaver, produktinformation eller nye produktlanceringer, produktkampagner/salgstilbud eller onlinesalgstilbud (apparater, maskiner, tilbehør, forbrugsvarer) fra Whirlpool (og andre i Whirlpool Group), og fra udvalgte samarbejdspartenere (liste er tilgængelig på anmodning), som vi tror kan være interessante for dig.
  • Markedsføring og kommercielle tilbud og kommunikationsmateriale (f.eks. nyhedsbreve) om udvidede garantier, der tilbydes gennem Whirlpool, på produkter, du har registreret eller vist interesse for. Sådanne garantier kan tilbydes af D&G (Domestic & General) som er Whirlpools betroede kommercielle partnere.
  • Invitationer til at deltage i produkt- eller kundeserviceundersøgelser.
  • Invitationer til at deltage i præmieudtrækninger, konkurrencer og spil, messer, produkt- eller madlavningsdemonstrationer.

Hvis du ønsker at afmelde dig, så du ikke længere modtager markedsføringsmateriale eller relaterede aktiviteter som beskrevet ovenfor, kan du nemt gøre dette ved at følge fremgangsmåden, der er angivet i hver markedsføringskommunikation eller alternativt ved at kontakte os på følgende måde:

Whirlpool Nordic AB
Att: Marknadsavdelningen
Box 15228
167 15 BROMMA
Sweden

Alternativt via e-post til følgende adresse:

whirlpool_nordic@whirlpool.com.

HVEM FÅR ADGANG TIL DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De personlige oplysninger indsamles og behandles til ovennævnte formål af vores medarbejdere i deres arbejde med administration, bogføring, markedsføring og kampagner, kundepleje, administration af IT-systemer, drift, vedligeholdelse og udvikling, markedsføring, undersøgelser og kampagner, som det er relevant for de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Dine personlige oplysninger opbevares i Whirlpool Groups databaser samt databaser, der håndteres af eksterne udbydere, som Whirlpool Group har underskrevet passende aftaler med. Disse databaser befinder sig inden for EU samt i USA, en liste over placeringer er tilgængelige på anmodning.

Vi beder dig være opmærksom på, at bestemte personlige oplysninger også kan rapporteres til myndigheder og offentlige organer i de relevante lokale områder, generelt til juridiske eller skattemæssige formål eller hvor det anses for rimeligt for at beskytte Whirlpools forretning, kunder, medarbejdere eller leverandører. Derudover kan oplysningerne videregives til potentielle købere eller partnere og deres professionelle rådgivere til undersøgelse af eventuelle foreslåede salg eller overførsel af virksomheden, eller dens forretning eller aktiver, kommercielle partnerskaber eller joint venture-etableringer, der kan opstå fra tid til anden, i det omfang at anonymisering ikke er mulig eller opnåelig. Ved afslutning af transaktioner kan købere og partnere bruge disse oplysninger til de samme formål som beskrevet i denne meddelelse.

HVORNÅR OVERFØRES PERSONLIG INFORMATION TIL UDLANDET

Lokal lovgivning om personlige oplysninger giver Whirlpool lov til at overføre personlig information til andre lande, hvis du på forhånd har givet tilladelse til dette, eller hvis der findes anden juridisk begrundelse, og der kan sikres en tilstrækkelig høj grad af sikkerhed.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderne hos Whirlpool, andre enheder i Whirlpool Group, tredjeparter, der handler som vores tjenesteudbydere på vegne af os, samt omhyggeligt udvalgte partnere også kan være placeret i udlandet og endda uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Whirlpool har derfor forpligtet sig til, at overførsel i sådanne situationer er i fuld overensstemmelse med principper i EU- og lokal lovgivning, og at der er truffet passende foranstaltninger for at sikre og beskytte den personlige information i sådanne lande/områder.

OPBEVARING AF PERSONLIG INFORMATION

Whirlpool behandler og opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller til brug for vores identificerede berettigede forretningsbehov og tilsigtede formål som beskrevet ovenfor/nedenfor.

HVILKE RETTIGHEDER TILDELES DU

EU's lovgivning om private oplysninger giver dig ret til at kontrollere, om Whirlpool ligger inde med personlig information om dig, og hvis det er tilfældet at få udleveret en kopi af denne information sammen med detaljer om hvordan og til hvilke formål, informationen behandles af Whirlpool. Du kan også bede om at få den personlige information, vi har om dig, opdateret og/eller korrigeret og endda slettet, hvis det tillades af lovgivningen. Du kan også til hver en tid tilbagetrække et eventuelt samtykke vedr. behandlingen af dine personlige oplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, ændre præferencer om at blive holdt informeret eller at meddele Whirlpool om eventuelle ændringer til dine oplysninger eller stille spørgsmål til brugen af dine personlige oplysninger af Whirlpool, er du velkommen til at kontakte os:

Whirlpool Nordic AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 15228
167 15 BROMMA
Sweden

Alternativt via e-post til følgende adresse:

whirlpool_nordic@whirlpool.com.

EU og Schweiz Safe Harbor

Whirlpool følger USA – EU Safe Harbor rammeaftalen samt USA – Schweiz Safe Harbor rammeaftalen i henhold til USA’s handelskammer angående indsamling, brug og bevarelse af data fra EU og Schweiz.

Whirlpool har erklæret, at firmaet overholder USA – EU og Schweiz – EU Safe Harbor Fortrolighedsprincipper for varsling, valg, overdragelse, sikkerhed, dataintegritet, -adgang og håndhævelse. Informationer omkring både EU og Schweiz Safe Harbor rammeaftalerne findes på : http://export.gov/safeharbor.

Hvis du er i tvivl med hensyn til brugen af personlige oplysninger eller behandlingen af oplysningerne, som vi ikke har beskrevet tilfredsstillende, bedes du venligst kontakte TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klik venligst her for at få information om fax og adresse. Beskrivelsen af processen vedrørende TRUSTes tvistbilæggelse findes kun på engelsk.

Sammenlign ( Produkter)

Tilføj endnu et produkt til sammenligning